22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

آیا حتما باید جرمگیری کنم؟

من دندونام پشتشون سیاهشده وجرم گرفته لثه ام ورم داره وموقعی که مسواک میزنم خون میادباید حتماجرمگیری کنم؟

درود بر شما 

دوست گرامی! مطمینا با شرایطی که توصیف می کنید، انجام جرم گیری واجب هست. در صورت عدم درمان  با جرم گیری، دچار بیماری جدی لثه می شوید و بر اثر آن به مرور دندانهایتان را از دست می دهید.

موفق باشید

دکتر سپهریان

  •