22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

2301-075125

دندونو که روکش میکنیم در چه مواقعی ممکنه زیرش بوسیده بشه؟

دندان زیر روکش مانند بقیه دندانها امکان پوسیدگی دارد و در گرافی ها به دلیل مخفی بودن و زیر روکش بودن به راحتی دیده نمیشود به همین دلیل رعایت بهداشت آن خیلی الزام دارد.

کشیدن نخ دندان

مسواک زدن 

دهان شویه 

و چکاپ سالانه احتمال پوسیدگی را کم میکند.

یکی از مهم ترین علل که میتواند باعث پوسیدگی دندان زیر روکش شود عدم تطابق روکش با دندان تراش خورده است و این به دقت و ظرافت پزشک و لابراتوار مرتبط است.

📞تلفن : 02122131180

  •