22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

2210-155028

سلام شرمنده مزاحم شدم اگر دندان شیری کمی رو به جلو باشد ایا دندان دایمی هم جلو میاید با تشکر

سلام و ادب

لزوما موقعیت دندان شیری تعیین کننده موقعیت دندان دائمی نیست ولی با توجه به شرایط دندان شیری از 7 الی 8سالگی میتوان موقعیت دندانهای آینده را پیش بینی کرد و بهتر است در این موارد حتما به دندان پزشک کودکان جهت ارتودنسی پیش گیری مرتجعه نمود

  •