22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

16سال سن دارم،در عکس دندان هام ریشه دندان عقل نداشتم،آیا بعدا تشکیل مشود؟

سلام من دختری۱۶ ساله هستم از دندان هام عکس گرفتم و ریشه دندان عقل نداشتم آیا ریشه دوباره تشکیل می شود؟ یا دندان عقل در نمی آورم؟

سلام دوست خوبم

اگر در رادیوگرافی ،جوانه ریشه دندان عقل توسط دندانپزشک رویت نشده است،شما دندان عقل ندارید و اینکه بعدا جوانه نمیزند.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •