22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

14 سال پیش دوتاازدندونای جلوییمو کامپوزیت کردم والان خیلی خیلی زرد شدن چکار کنم

سلام من 14 سال پیش دوتاازدندونای جلوییمو کامپوزیت کردم والان خیلی خیلی زرد شدن چکار کنم

درود به شما

دوست گرامی؛ از نظر من کامپوزیت های شما با توجه به قدمت کارکردشان و کامپوزیت های آن زمان بسیار هم بینظیر کار کرده اند. 

قظعا در حال حاضر با توجه به تغییر رنگ کامپوزیت هایتان باید آنها را عوض کنید.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •