22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

کشیدن دندان عقل

آیا دندان عقل همیشه باید کشیده شود؟

دندان عقل (wisdom teeth)، در واقع دندان شماره 8 یعنی دندان آسیای بزرگ سوم فرد می باشد. مطابق اطلاعات گذشته نگر، انسان های اولیه، تعداد دندان هایی بیشتر از 32 عدد داشته اند و حتی دندان آسیای چهارم هم جهت مصرف خوراکی های نپخته و سفت و سخت، در دهان افراد وجود داشته است. اما به مرور زمان با نرم تر شدن رژیم غذایی نسل بشر و کوچکتر شدن فکین، دندان آسیای چهارم حذف شده و امروزه حتی دندان های آسیای سوم (دندان عقل) هم در اکثر افراد فضای کافی برای رویش در فک را ندارند.

با این وجود، اگر دندان عقل فرد مانند دیگر دندان ها به طور کامل رویش کند، به عنوان یک سرمایه دندانی برای فرد قابل استفاده است؛ اما در مواردی که دندان به صورت نهفته،نیمه نهفته یا با رویش نابه جا و با زاویه در دهان ظهور کند، باید در اسرع وقت کشیده و یا در صورت نیاز جراحی شود.

  •