22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

کشیدن دندان شیری کودکان

سلام خانم دکتر آیا دندان شیری را بایدکشیدیا درمان کرد؟ چون شنیدم دندانهای شیری می افتندولزومی ندارد آنهارا درمان کنیم.

سلام بر شما....هدف از آفرینش دندانهای شیری ، این است که کودکان تا زمان تکامل دندانهای دایمی خود، بتوانند تغذیه مناسبی داشته باشند. ضمن اینکه حضور دندانهای شیری به عنوان فضا نگهدارنده برای دندانهای دایمی نیز عمل میکند. به عبارتی کشیدن دندان شیری زودتر از موعد مقرر جهت افتادن طبیعی دندان، منجر به تمایل دندانهای مجاور به محل دندان کشیده شده میشود و در نتیجه دندان دایمی زیرین فضایی جهت رویش ندارد. به این ترتیب ،گاها اهمال و سهل انگاری در پر کردن دندانهای شیری منجر به متحمل شدن هزینه های سنگین اورتودنسی در آینده میشود.

  •