982144051472+ info@drsepehrian.com

چطور میشود روکش دندانی که با چسب دایم به دندان چسبیده را جدا کرد؟

سلام خداقوت چطور مىشه روکشى را که به سختى به دندان وصل شده جدا کرد? بعد از گذاشتن روکش دندان درد شدىدى همراه با بوى تعفن ومتورم شدن صورت وجود دارد

درود به شما

معمولا اگر روکش با ضربه خارج شود که خارجش میکنیم وگرنه روکش را با فرز میبریم و خارج میکنیم

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •