22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چسب دایمی روکش دندان

سلام آیامیشه یه چسب دائمی قوی معرفی کنیدمن روکش دندانم افتاده وهزینه دندانپزشکی زیادممنون میشم

سلام به شما

سمان دندان برای هر دندان با شرایط ویژه آن متفاوت است. ضمن اینکه خرید یک سمان دندانپزشکی به راحتی یک میلیون تومان هزینه دارد و چسباندن روکش دندان شما حداکثر 100 تا 200 هزار تومان هزینه دارد. از طرفی هر کدام از این سمان ها لم مخصوص به خود را برای چسباندن روکش دندان دارند. بنابراین در هر صورت چسباندن روکش کار شما در منزل نیست.

ارادتمند

دکتر سپهریان

دندانپزشکی دنتیما

  •