22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا روکش دندانم مرتب می افتد؟

سلام روکش دندان گذاشتم متاسفانه در طی چهار ماه چهار بار افتاده لطفا علت افتادن روکش دندان را توضیح دهید

درود به شما.

معمولا علت افتادن پیاپی روکش دندان، رشد لثه اطراف دندان هست و یا اینکه طول دندان روکش شده خیلی کوتاهه . به هرحال معمولا با یک جراحی افزایش طول تاج و تعویض روکشتان، قاعدتا باید مشکل برطرف شود.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •