22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا دندان جلو موقع غذا خوردن و آب خوردن درد میگیرد ؟

دندان نیش جلو حساس شده وموقع آب خوردن یا غذا خوردن حساس شده درد میکنه

سلام به شما

باید جهت ویزیت و بررسی کلینیکی و رادیوگرافیکی دندانتان مراجعه بفرمایید.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •