22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا حین خوردن آب سرد دندان روکش شده درد میکند ؟

چرادرحین خوردن آب سرددندان روکش شده درد میکند

درود به شما

شاید دندان زیر روکش ، عصب کشی نشده باشد و یا دندانهای اطراف آن دچار آسیب پوسیدگی شده باشند. جهت اطمینان خاطر بهتر است که ویزیت شوید.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •