22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا بی حسی کشیدن دندان عقل پایینم بعد از ده روز از بین نرفته است؟

دندان عقل پایین را کشیدم بی حسی ان ١٠ روز نرفته چه کار کنم؟

سلام به شما 

دوست عزیز، عارضه بی حس شدن فک پایین در اثر کشیدن دندان عقل ، متاسفانه شایع هست. البته اگر در حد یک ترومای معمول به عصب باشد، بعد از مدتی حس باز میگردد. اما این مدت شامل چند ماه میشود. 

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •