22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

چرا با وجودی که دندونهام رو کشیدم، دندان درد دارم؟

دندان های اسیابم را دوتاشو کناره هم کشیدم ولی کل فکم هموسنت با دندونام درد میکنه

درود به شما

باید بررسی بشه، علت درد دندان میتونه دندان دیگه ای باشه که همون سمت به عصب رسیده باشه، یا ممکنه مشکل حفره خشک (dry socket) داشته باشد...

بدون بررسی رادیوگرافی و کلینیکی واقعا نظر دادن در این زمینه مشکل هست.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •