22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

پوسیدگی کل تاج دندان و بررسی ریشه باقیمانده

با سلام دختری 25 ساله هستم که یکی از دندان های آسیابی فک پایینم شکسته و به دلیل پوسیدگی کل تاج آن از بین رفته و تنها ریشه دندانم باقی مانده است. آیا راهی برای حفظ و ترمیم آن وجود دارد و یا اینکه باید کشیده شود؟ با تشکر

درود بر شما 

میزان ریشه باقیمانده، میزان پوسیدگی در بافت باقیمانده دندان، طول ریشه دندان، میزان استخوان احاطه کننده دندان و عفونی بودن و یا نبودن دندان، همگی نشان دهنده قابلیت یا عدم قابلیت نگهداری دندان است. پس بدون معاینه کلینیکی و راتدیوگرافی دقیق ، نمیتوان آن را بررسی کرد.

موفق باشید

دکتر سپهریان

  •