22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

پرکردگی دندان ریخته آیا نیاز به عصب کشی دارد ؟

پرکردگی دندانم پشت ریخته درد هم دارم آیا نیاز به عصب کشی دارد یا خیر؟

درود بر شما

دوست گرامی! بدون معاینه کلینیکی و بررسی رادیو گرافیک نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •