22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

پرکردن دندان و مراقبت بعد از آن

آیا بعد از پر کردن دندان مراقبت خاصی لازم است؟

درود بر شما

دوست عزیز! این امر بستگی دارد به اینکه دندان شما با چه ماده ای پر ( ترمیم ) شده است.اگر آمالگام( مواد تیره غیر همرنگ )یا به تعبیر بعضی افراد مواد سیاه باشد، مراقبت از آن بیشتر به صورت عدم خوردن و آشامیدن تا 2 ساعت بعد از ترمیم و در ترمیمهای وسیع تا 24 ساعت عدم استفاده از دندان ترمیم شده میباشد. اما در ترمیمهای کامپوزیت ( همرنگ دندان ) مراقبت بیشتر از نوع نخوردن مواد رنگی تا مدتی بعد از انجام ترمیم میباشد. کلا رنگ پذیری ترمیمهای کامپوزیت در 24 ساعت اول بعد از درمان بالاتر است. 

  •