22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

پالیش کامپوزیت

سلام عصرتون بخیر پالیش کامپوزیت چند وقت یکبار باید انجام بشه؟

سلام به شما 

پالیش کامپوزیت خیلی با توجه به روتین زندگی شما و تغذیه شما اعم از مصرف مواد رنگ دار و قهوه و چای و استفاده از سیگار و قلیان و رنگ کامپوزیت ونیر متغیر هست

در رنگ های نزدیک به دندان های اصلی خودتان سالی یکبار و در رنگ های خیلی روشن حدودا سالی دو بار میشه انجام داد

  •