982144051472+ info@drsepehrian.com

هر دندان به چند واحد ونیر نیاز دارد؟

سلام خدمت شما خانم دکتر هردندان به چند واحد ونیر نیاز دارد؟

درود بر شما 

دوست عزیز:ونیرها ،اعم از کامپوزیتی و سرامیکی ،به طور کامل روی یک دندان را می پوشانند.در واقع هر واحد دندان،یک واحد ونیر نیاز دارد.امیدوارم که توضیحمان ،ابهام را برای شما برطرف کرده باشد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •