22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

مسواک به دندانهای آخرم نمی رسد. چه کنم؟

مسواک نمی رسه به دندان های آخرم به لثه می خوره چی کار کنم؟

درود به شما

دوست گرامی؛از مسواکهای با سرهای کوچکتر استفاده کنید. مسواکهای برقی بسیار موثرند . و از دهانشویه ها هم استفاده کنید.

ضمنا اگر دندان عقل دارید، در این مواقع بهتر است که کشیده شود..

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •