22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

مدت زمان لازم برای یک واحد لامینت

برای انجام یک واحد پرسلن لمینیت چند روز زمان نیاز است؟

درود بر شما

دوست عزیز! این موضوع کاملا به کار لابراتوار بر میگردد. معمولا یک هفته تا 10 روز زمان برای آماده سازی یک واحد لمینت دندان لازم است. همانطور که میدانید ابتدا وضعیت دندان هایتان را بررسی کرده و در صورت نیاز تراش کمی برای لمینت سرامیکی میدهیم. بعد قالب گیری کرده و به لابراتوار میفرستیم. بعد از تحویل کار توسط لابراتوار در یک جلسه کار رو به شما تحویل میدهیم.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •