22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

لثه دندان جلوی دختر 7 ساله ام متورم و کبود شده ولی دندان دایمی اش در نیامده است. چه کنم؟

دندان بالایی و جلودختر 7 ساله من لغ بود و پدرش اونو با نخ کشید الان با گذشت8 ماه دندان در نیاورده و لثش کبود شده و ورم کرده می خواستم بدونم علتش چیه و چکار باید کرد

سلام به شما

دوست عزیز ؛ همیشه اجازه بدهید که دندانهای شیری خود به خود بیفتند مگر مواردی که دندانپزشک کودک شما دستور به خارج کردن دندان شیری می دهد. به این ترتیب دندانهای دایمی در مسیر تحلیل ریشه دندانهای شیری راحت تر میرویند و دردسر شما و کودک کمتر می شود. اما در حال حاضر پیشنهادم ، مشورت با دندانپزشک کودکان هست که با یک حرکت کوچک میتواند دندان کودک شما را در مسیر رویش قرار دهد. دندانپزشک متخصص کودکان ما روزهای شنبه میتوانند به شما کمک کنند و شما را از نگرانی برهانند.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •