فکم کج شده باید چکار کنم صاف بشه

فکم کج شده باید چکار کنم صاف بشه

درود بر شما 

با یک جراح فک و صورت مشورت کنید.

دکتر سپهریان

  •