22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

فرنوم، فرنکتومی ،دست دندان متحرک

سلام دندانهای فک پایینم را کلا کشیدام. می خواهم دندان مصنوعی متحرک بگذارم .اما دکتر میگوید بین لثه ولب یک پرده اضافه هست که باید جراحی بشود والا دست دندان خوب جا نمیگرد .چه کنم؟

سلام بر شما

با توجه به توضیحاتی که داده اید به نظر میرسد که شما نیاز به فرنکتومی دارید. ابتدا بدانیم فرنوم چیست ؟

فرنوم غشایی است که بعضی قسمتهای دهان را به بعضی دیگر متصل میکند و منجر به محدودیت حرکت آنها میشود. فرنوم در قدام دهان با عنوان فرنوم لبی ( محدود کننده حرکت لبها  ،چه لب بالا و چه لب پایین )، در خلف دهان با عنوان فرنوم باکال یا گونه ای ( متصل کننده گونه ها به لثه ) ، در ناحیه قدام زیر زبانی( مهار کننده حرکت بیش از حد زبان ) میباشد. بنابراین وجود فرنوم بالذات مفید است ، اما اشکال جایی بروز میکند که محل اتصال آن در جای اصلی خودش نباشد. به عنوان مثال اگرفرنوم زبانی کوتاه باشد باعث پدیده ای با عنوان انکیلوگلوسیا و یا زبان کراواتی میشود. که این نقصان ، منجر به اشکالات جدی تکلمی به علت کوتاهی زبان میشود. در حالی که یک جراحی کوچک میتواند این مشکل را به طور کامل مرتفع کند. یا اگر فرنوم لبی فک بالا به جای چسبیدن به محل اتصال مخاط لبی به لثه چسبنده در فاصله دندانهای قدامی بالا ختم شود ، این امر منجر به فاصله بین دندانها ( دیاستم ) میشود. و همانطور که شما اشاره کردید ، فرنوم لبی یا بعضا زبانی فک پایین، اگر در محلی بالاتر از محل اصلی اتصال خود قرار بگیرند ، هنگام حرکات زبانی یا لبی دست دندان شما مدام از جای خود بلند میشود و نه تنها خوردن بلکه حتی صحبت کردن هم برای شما سخت خواهد شد.

فرنکتومی چیست ؟

جراحی است که طی آن،اتصالات نابجای فرنوم قطع میشود و درمانی بسیار روتین در مطبهای دندانپزشکی است.

بنابر این مطابق نظر دندانپزشک خود ، این جراحی را انجام دهید تا انشاله یک دندان مصنوعی خوب تحویل بگیرید.

موفق باشید.

  •