22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

علت سنگین شدن یکطرفه صورتم و درد آن چه میتواند باشد؟

سلام چند روز یه که یک طرف صورتم سنگین شده و تا توی گردنم درد می نه و در این قسمت ها احساس داغی می کنم .دلیلش چی میتونه باشه؟

درود به شما.

پاسخ به چنین سوالی بدون تردید نیاز به بررسی های دقیق کلینیکی و رادیوگرافیکی دارد. علت میتواند از یک عفونت دندانی تا عفونت غدد بزاقی و یا سنگ غده بزاقی و ... متقاوت باشد. 

در این موارد پیشنها ما مراجعه به یک جراح فک و صورت و بررسی کامل توسط ایشان هست.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •