22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

علت درد دندان هنگام خوردن اب سرد ویا چیز داغ چیست؟به دلیل ترس از پر کردن چه راهکاری پیشنهاد می کنید

سلام .علت درد دندان هنگام خوردن اب سرد ویا چیز داغ چیست؟به دلیل ترس از پر کردن چه راهکاری پیشنهاد می کنید

درود به شما

معمولا حساسیت دندانها به آب سرد و گرم نشان دهنده مشکلاتی مربوط به عصب دندان هست که خوب طبعا باید به صورت کلینیکی و رادیوگرافیکی بررسی شود.

و برای کسانی که ترس و واهمه سنگین دندانپزشکی دارند، باید از روشهای ارام بخشی و در نهایت در بعضی موارد حتی از بیهوشی استفاده کرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •