22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

عصب کِشی یا عصب کُشی، کدام درست است؟

عصب کِشی یا عصب کُشی، کدام درست است؟

درمان ریشه (Root canal therapy) که در فارسی به آن روت کانال هم گفته می شود، برای سهولت درک عموم جامعه با نام عصب کشی در بین مردم رایج است. در طی این درمان، بیمار با دندان زنده دردناک و یا عفونی به دندانپزشک مراجعه نموده ودندانپزشک جهت درمان، دندان بیمار را تراش داده تا به مغز دندان (پالپ دندان) که در اصطلاح عامه عصب گفته می شود، برسد.

پالپ دندان مجموعه ای از عروق و اعصاب است که باعث تغذیه و خونرسانی به دندان می شود. بنابراین، عصب کِشی می تواند واژه درستی باشد، اما از آنجایی که طی این درمان در واقع، با از بین بردن عصب دندان، دندان به یک عضو مُرده تبدیل شده، واژه عصب کُشی هم می تواند درست باشد.

  •