22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

عصب کشی دندان لمینت شده

سلام خانم دکتر آیا می شود دندانی که لمینت شده را بدون این که لمینت آسیب ببیند عصب کشی کرد.

سلام به شما

بله دوست عزیز؛ در واقع لمنیت دندان هیچ محدودیتی برای درمانهای دندانی ایجاد نمی کند اعم از ترمیم دندان لمینیت شده و یا عصب کشی دندان مذکور.

دندانی که لمینت میشود فقط سطح بیرونی (سطح لبیال) آن پوشید میشود . بخشی ازدندان که ما جهت دسترسی به عصب دندان به آن احتیاج داریم درست در سطح کامی یا زبانی دندان قرار گرفته که کاملا توسط دندانپزشک قابل دستیابی است. درواقع در این بخش از دندان هیچ ماده ی پوشاننده ای وجود ندارد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •