22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

عصب کشی دندان شیری

دندون شیری باید حتما عصب کشی بشه نمیشه بکشیم

مهم ترین علت عصب کشی دندان شیری آینده سلامت دندان دائمی هست.

دندان های شیری علاوه بر اینکه به کودکان در خوردن غذا کمک می کنند بلکه به رشد فکی و فرم فکی و فاکتور اصلی برای رشد دندان دائمی در سر جای خودش خیلی موثر هست.

به زبان ساده تر اگر دندان شیری حذف و کشیده شود دندان دائمی هنگام رشد در سر جای اصلی رشد نمیکند و باعث بهم ریختگی دندان های دائمی و متحمل شدن هزینه های هنگفت ارتودنسی در آینده برای کودک می باشد.

پس با یک اقدام کوچک مثل عصب کشی و حفظ دندان شیری میتوان از بهم ریختگی دندانهای کودک و همچنین فرم فکی در آینده کمک کرد.

  •