22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

روکش یکی از دندونهام افتاده و دندان مورد نظر کشیدنی است. اگر بکشم به دندانهای مجاورش اسیبی میرسد؟

با سلام روکش دندانم افتاده و زیر اون بوی بدی میده اگر دندان زیر روکش را بکشم برای دندان های دیگرم مشکلی ایجاد نمیکنه؟(دندان کناریش و دندان پایینیش) با توجه به اینکه دندان بالا آخر است.

درود به شما

در مورد دندانها باید یک مورد را بدانیم و آن این است که دندانها در موقعیت خود استاتیک نیستند. یعنی شرایط قرارگیری دندانها، تعیین کننده موقعیت دندانها در دهان است. بعبارتی وقتی یک دندان کشیده میشود ، دندانهای کناری و روبرویی شرایطشان عوض میشود ونیروی بازدارنده حرکتی از یک سمت ( همان جایی که دندان کشیده شده قرار داشته) برداشته میشود.

دندانها شروع به حرکت به سمت ناحیه بی دندانی میکنند. نظم دندانی به هم میریزد و انواع پوسیدگی و... اتفاق میافتد...

پس حتی اگر دندان مورد نظر کشیدنی است، حتما در اسرع وقت جای آن را پر کنید...

ارادتمند

دکتر سپهریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف 

  •