22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

روکش دندان تروما دیده قدیمی

سلام تقریبا18 سال پیش دندان جلو فک بالایی ام شکسته. در سال پیش که مراجعه کردم دکتر گفت این دندان از بین رفته و باید کشیده شود ولی عکس که گرفتم گفت ریشه و... هنوز سالم مانده و می شود عصب کشی کرد و بعد قالب گرفت و پر کر و بعد هم روکش کرد. چون هزینه اش برایم زیاد بود این کار را نکردم. می خواستم ببینم اگر حالا بخواهم انجام دهم حدودا چقدر باید هزینه کنم؟

سلام بر شما

عکس شما رو دیدم اما گرافی دندانتان را نه. بدون دیدن عکس رادیوگرافی دندان ، واقعا نظر دادن در این زمینه دشوار است. اصولا دندان ضربه خورده یا ترومایی پروتکل خاص درمانی خود را دارد که از حوصله این بحث خارج است. اگر از نزدیک دندان و عکس گرافی آن را ببینم راحت تر میتوانم به شما کمک کنم.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •