22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

روکش دندانم افتاده است، چطور از آن مراقبت کنم؟

سلام من روکش دندانم پنجروزه افتاده نوبت دکترم دوشنبس دراین مدت چگونه از روکشم مراقبت کنم

سلام به شما 

روکشتان را لا به لای یک تنظیف یا پنبه وداخل یک جعبه بگذارید تا آسیب نبیند و در اسرع وقت به دندانپزشکتان مراجعه کنید.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •