22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

روکش ایمپلنت دندان

روکش دندان جلودارم ایمپلنت می کنم حال فقط روکش جلو را فقط می خواهم بچسبانم

با سلام و احترام

برای چسباندن روکش ها، بویژه روکش ایمپلنت دندان باید به دندانپزشک خودتان که کار پروتز را برای شما انجام داده اند مراجعه کنید.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •