22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دو دندان وسطم جلو آمده است. به جوز ارتدنسی کاره دیگری نمیشه کرد؟

با سلام یک سوال داشتم می خواستم بپرسم؟من دو دندان وسطم جلو آمده است. به جوز ارتدنسی کاره دیگری نمیشه کرد؟

سلام به شما.

اول باید شما رو ببینم. اما راه حل دیگر این است که دندانهای کناری رو برجسته تر کنیم...و در سطح دندانهای جلویی جلو بیاوریم. توصیه نمیکنم ولی شدنی است.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •