22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندان مقاوم به درمان عصب کشی و عصب کشی مجدد

با سلام. خدمت خانوم دکتر. سوالی داشتم از حضورتون.یکی از دندان های من پوسیده شده بود با مراجعه به دندانپزشک عصب کشی و روکش گردید چند ماه بعد از روکش در روی لثه چیزی شبیه جوش چرکی سفیدرنگی بوجود آمد با مراجعه به دندانپزشک مرا پیش متخصص اندو فرستاد. متخصص اندو گفت عصب کشی ناقص انجام شده و دوباره عصب کشی و گفت کانال ها رو بستم و گفت درست میشه. ولی چند ماه هم گذشت ولی جوش چرکی از بین نرفت .دوباره مراجعه کردم اونم گفت برو پیش جراح فک و صورت ، رفتم پیش جراح فک و صورت گفت جراحی میکنم ولی احتمال دوباره تشکیل شدن اون جوش50 % است. لطفا مرا راهنمایی کنید چیکار کنم. کحا مراجعه کنم؟؟. در مورد درمان با لیزر نظرتون چیست؟ . من از شهرستان هستم.ممنونم

درود بر شما 
متاسفانه بعضی انواع سوشهای میکروبی که داخل کانالهای دندان هستند، مقاوم به درمان هستند و به همین دلیل دندان شما، به این درمانها پاسخ نداده. واقعیت اینکه در بهترین حالت ، درمان عصب کشی ( درمان ریشه) 95% به درمان پاسخ میدهد و درمان مجدد ریشه در بهترین حالت 85% . که خوب متاسفانه شما در زمره در صد پایین درمان موفق بوده اید. پیشنهاد میکنم درمان با جراحی و لیزر توامان برای دندان شما انجام بگیرد تا احتمال موفقیت درمان را حتی المقدور بالا ببریم.
ارادتمند 
دکتر سپهریان

  •