22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندان عصب کشی شده جلو کبود شده است

من دختری پانزده ساله هستم که نزدیک دوساله دندون جلوموعصب کشی کردم متاسفانه الان کبود شده چی کارکنم

سلام عزیزم

دختر خوبم!  کبود شدن ( سیاه شدن ) دندان عصب کشی شده، اتفاق دور از ذهنی نیست. اما باید به داد آن رسید. باید یک رادیوگرافی خوب از دندان تهیه کنیم. درمان ریشه ( عصب کشی) آن را بررسی کنیم. سپس به سفید کردن دندان با روش بلیچینگ ریشه و ونیر و گاهی حتی روکش کردن دندان بپردازیم.

موفق باشی

دکتر سپهریان

  •