22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندان از وسط بصورت افقی شکسته دندانش کامل رشد نکرده

سلام . دندان دخترم که ۹ سال دارد از وسط بصورت افقی شکسته ولی دندانش کامل رشد نکرده بود آیا رشد میکند ؟ حتی ۷ تا از دندان های شیری هنوز نیافتادن . ممنون

درود به شما. 

متاسفانه دندان ها، چه دندان های شیری و چه دندان های دایمی، بافتشان قابلیت بازسازی مجدد خود را ندارد. بنابراین شکستگی دندان ها را باید حتما یک دندانپزشک، با کمک مواد دندانپزشکی متنوع ، که با توجه به سن مراجعه کننده و نوع دندان مورد نظر و تجربه و علم دندانپزشکی خود انتخاب کرده ، بازسازی شود.

ارادتمند

دکتر بهاره سپهریان

  •