22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندان آسیاب پسر 9 ساله ام پوسیده است. آیا باید آن را پر کنم؟

باسلام پسرم حدودا ٩سالش است یکی از دندانهای آسیابش پوسیده شده و گاهی اوقات درد میکند بنظر شما این دندان باید کشیده شود یا پر گردد. با تشکر

سلام به شما

دوست عزیز؛ ما تمام تلاشمان را میکنیم که دندانهای کودکان را تا رویش دندانهای دایمی آنها نگه داریم... اما در مورد خاص کودک شما، باید عکس رادیوگرافی دندان را ببینیم. وضعیت دندان دایمی زیرین و میزان تخریب دندان کودک بررسی شود و سپس تصمیم به درمان یا خارج کردن دندان بگیریم...

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •