22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

دندانم را بد کاشته اند ، میتوان آن را ترمیم کرد؟

دندانی را بسمت زبانم بد کاشته اندآیا میشود آنرا بدون صدمه زدن ترمیم کرد ؟

سلام

دوست گرامی سوالتان نامفهوم است. متوجه نمیشوم که بد کاشته اند یعنی چه؟ یعنی کج ایمپلنت گذاشته اند؟ یعنی روکش کج گذاشته اند؟

واقعا متوجه منظورتان نشدم که بتوانم پاسخگو باشم.

دکتر سپهریان

  •