22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

در وضعیت کرونا که دسترسی به دندانپزشک نداریم روکش دندانم را چطور بچسبانم؟

سلام چند تا ازدندانهای جلو که داخل ریشه ۴ تاپین گذاشته شده روکش ها باپین بیرون امده برای دومین بار دسترس بههیچی ندارم لطفا چسبی یاراه حلی برام دستور بدین دست بوس شما هستم

درود به شما

دوست عزیز! یکسری کلینیک ها در حال حاضر (اپیدمی کرونا )برقرار هستند که این دست درمان های اورژانس را انجام میدهند. و در صورت عدم دسترسی فعلا از چسب دندان مصنوعی که از داروخانه ها قابل تهیه هست استفاده بفرمایید.

ارادتمند 

دکتر بهاره سپهریان

دندانپزشکی دنتیما

  •