22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

خونریزی بعد از کشیدن دندان

اگه بعد از کشیدن دندون خونریزی داشتم چیکار کنم؟

پس از کشیدن دندان حتما باید به توصیه ها و مراقبت ها توجه کرد.

که این توصیه ها در مقاله های باید ها و نباید های پس از کشیدن دندان عقل و مقاله ی کشیدن دندان عقل توضیح داده شده که میتوانید آن را مطالعه بفرمایید.

نکته ی مهم این است که گازی که پس از جراحی روی دندان قرار می گیرد را به هیچ عنوان زودتر از یک ساعت جا به جا نکنید و آب دهانتان را به هیچ عنوان تا 24 ساعت تف نکنید.پ

رعایت این نکات به شرط نداشتن مشکل انعقادی خون قطعا باعث عدم خونریزی و تبدیل آن به خون آبه تا 24 ساعت می شود.

اما اگر با این اوصاف و رعایت نکات خونریزی به صورت لخته لخته داشتید می توانید یک گاز استریل مرطوب دیگر روی ناحیه بگذارید و با دندان های دیگر فشار دهید یا از چای کیسه ای مرطوب روی ناحیه ی کشیده شده استفاده کنید  و نیم ساعت روی دندان بگذارید.

  •