22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

جرم گیری و فواصل آن

سلام. جرم گیری را چند وقت یکبار باید تکرار کرد؟

سلام دوست عزیز

سوال بسیار خوبی است. البته این که جرم گیری را با چه فواصلی انجام دهیم کاملا وابسته به فرد است. به این معنی که بعضی افراد دچار بیماریهای جدی لثه هستند که به آنها توصیه میشود حتی هر ماه یا دو ماه یکبار جرم گیری کنند تا ناچار به تحمل جراحی لثه و... نباشند. اما به صورت نرمال و در افرادی که بهداشت دهان خوبی دارند، جرم گیری به صورت سالانه توصیه میشود. در مجموع اگر هر زمان جرم ( تاکید میکنم جرم نه رنگیزه های روی دندان ) به وجود می آید، برداشته شود حفاظت لثه های شما تضمین میشود. 

  •