22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

جرم گیری و ضرر آن برای دندان ها

آیا جرم گیری برای دندان ها ضرر دارد؟

متأسفانه در چند سال اخیر، این تفکر که جرمگیری برای دندان ها ضرر دارد، در بین عموم جامعه بسیار رواج یافته در حالیکه، تفکر بسیار نادرستی است. چرا که عامل مضر، جرم است که باعث تحلیل استخوان دور دندان و به تدریج تحلیل لثه و در نهایت از دست دادن دندان های به ظاهر سالم ماست. البته جرمگیری باید توسط فردی مجرب، ترجیحا دندانپزشک شما انجام بگیرد تا با حداقل آسیب به مینا و سمان (سطح پوشش دهنده عاج ریشه) دندان انجام گردد.

  •