22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

جراحی فرنوم لب بالا

با عرض سلام با توجه به اینکه فرنوم باعث ایجاد محدودیت در حرکت لب ها میشود جراحی فرنوم لب بالا مشکلی برای لب های ما ندارد و بعد از جراحی موجب عیب وایراد در لب های ما نمی شود؟

درود بر شما

فرنکتومی یا جراحی فرنوم زمانی اتفاق می افتد که محل چسبندگی فرنوم نابجاست. و در واقع جراحی فرنوم برای جلوگیری از محدودیت حرکتی لبها انجام میگیرد. کلام آخر این که فرنکتومی به هیچ عنوان منجر به دفرمیته لبها نمیشود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •