22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

بو گرفتن روکش

با سلام . میخواهم دوتا از دندانهای اسیام رو روکش کنم ایا این باعث بوی بد در دهان نمیشود؟ آیا میکروبها میتوانند از زیر وارد روکش شده و باعث بوی بد دهان شوند؟

با سلام و احترام.

دوست عزیز! اگر روکش شما بر مبنای اصول علمی ساخته شود، وگیر خوبی داشته باشد و به اصطلاح ریزنشت نداشته باشد و در ضمن شما بهداشت دهان خود و به خصوص نخ دندان کشیدن را با تمام اصول صحیح آن انجام دهید، خیر. روکش شما نه تنها بو نمیگیرد که سالیان سال برای شما کار خواهد کرد. پس انتخاب صحیح یک دندانپزشک خوب در مرحله اول و بهداشت دهان خوب در مرحله دوم متضمن سالهای باقی ماندن روکش در دهان شماست.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •