22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

به جای ایمپلنت ، از چه درمان دیگری میتوان استفاده کرد؟

سلام ایمپلنت.خیلی هزینه ی بالایی هست هر.کسی در توانش نیس کسی ک توانایی مالی ایمپلنت.را ندارد چ.کار دیگری می.توان.انجام داد

درود به شما

ایمپلنت درمانی است که در سالهای اخیر ، جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته پیشنهاد شده است و متاسفانه بدلیل هزینه بالای قطعات آن، درمان به نسبت گران قیمتی محسوب میشود.

اما سابق براین درمانهایی مثل بریج دندانی (روکش هایی که به صورت پل بین دو دندان پایه قرار میگیرد) و یا انواع پروتزهای متحرک که با عنوان دست دندان و یا دندان تکه ای بین مردم مشهور هست، شیوع داشته و قطعا امروزه هم میتوان از این درمان ها استفاده کرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •