22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

بهترین سن اورتودنسی برای پسر 11 ساله

با سلام : پسر 11 ساله من دارای دندانهای مرتب نیست . ارتودنسی در چه سنی برای او بهتر است ؟ لطفاٌ راهنمایی بفرمائید .

درود بر شما

اگر 11 سال پسر شماکامل است. بعد از رویش دندانهای نیش دایمی اورتودنسی انجام میشود.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •