22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

برای بستن فاصله بین دندانها، کدام روش بهتر است؟

اگر بین دندانها فاصله زیادی وجود داشته باشد با بلیچینگ میتوان فاصله را پر کرد و ازبین برد؟ مقاومت و ماندگاری آن نسبت به روکش کرد چقدر است؟ روکش بهتر است برای از بین بردن فاصله بین دندانها یا بلیچینگ؟

سلام بر شما

بلیچینگ ، درمان سفید کردن دندانهاست و ربطی به بستن فاصله بین دندانها ندارد.

روکش ، برای بستن فاصله بین دندانها، درمانی تهاجمی است. مقاومت خوبی دارد اما دندان شما در مقادیر بالایی تراش می خورد و کوچکترین پوسیدگی زیر آن قابل پیگیری نیست.

اما انواع لمینیت ( سرامیکی و کامپوزیتی ) در بسیاری موارد میتوانند یاری دهنده شما باشند.

موفق باشید

دکتر سپهریان

  •