22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

برای برداشتن رنگدانه های ناشی از قهوه بلیچینگ بهتر است یا جرم گیری؟

سلام میخواستم ببینم برای جرم گیری وسفید شدن دندانم که زرد شده و لکهای قهوه ای داره کویترون بهتره یا بلیچینگ و در کل کدام کم ضررتر هست؟ تشکر

درود به شما

مکانیسم این دو کار با هم متفاوت است. جرم گیری با کویترون که جهت برداشتن بخشهای آهکی ناشی از جرم روی دندان است .و معمولا برای برداشتن رنگدانه های سطحی از فرایند برساژ دندانها استفاده میکنیم. اما بلیچینگ با ایجاد اکسیژن نوزاد حاصل از پراکسید هیدروژن وارد ساختار مینایی دندان میشود و زنجیره های رنگی تشکیل شده را میشکند .در نتیجه نور راحت تر از دندان عبور میکند و دندان روشن تر به نظر میرسد.

پس برداشتن لکه های سطحی ناشی از خوردن قهوه با جرم گیری و برساژ بهتر انجام میگیرد.

ارادتمند

دکتر سپهریان

  •