22095852 (21) 98+ 44051472 (21) 98+

با کشیدن دندان ،التهاب دندانم از بین می رود؟

سلام خدمت شما من دندانم التهاب داشت کشیدم آیاالتهاب دندان من ازبین رفته؟

درود بر شما

دندانی که ملتهب بوده را خارج کرده اید.بنابراین دیگر ،دندان مورد نظر برای التهاب دندانی وجود ندارد .پس حتما از بین رفته است.

ارادتمند 

دکتر سپهریان

  •